<html>
    <head>
      <base href="https://bugs.webkit.org/">
    </head>
    <body><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8">
        <tr>
          <th>Bug ID</th>
          <td><a class="bz_bug_link 
          bz_status_NEW "
   title="NEW - [MacOS wk2] inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted.html is flaky failing and timing out"
   href="https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=228030">228030</a>
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Summary</th>
          <td>[MacOS wk2] inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted.html is flaky failing and timing out
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Product</th>
          <td>WebKit
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Version</th>
          <td>WebKit Nightly Build
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Hardware</th>
          <td>Unspecified
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>OS</th>
          <td>Unspecified
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Status</th>
          <td>NEW
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Severity</th>
          <td>Normal
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Priority</th>
          <td>P2
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Component</th>
          <td>New Bugs
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Assignee</th>
          <td>webkit-unassigned@lists.webkit.org
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <th>Reporter</th>
          <td>ayumi_kojima@apple.com
          </td>
        </tr></table>
      <p>
        <div>
        <pre>inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted.html

Is flaky failing and also timing out on Big Sur wk2 (Debug, Release, arm64, & Intel) and Catalina wk2 Debug.

History: <a href="https://results.webkit.org/?suite=layout-tests&test=inspector%2Fcanvas%2FsetShaderProgramHighlighted.html">https://results.webkit.org/?suite=layout-tests&test=inspector%2Fcanvas%2FsetShaderProgramHighlighted.html</a>

Diff (See the entire diff: <a href="https://build.webkit.org/results/Apple-BigSur-Debug-WK2-Tests/r279979%20(2851)/inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted-diff.txt">https://build.webkit.org/results/Apple-BigSur-Debug-WK2-Tests/r279979%20(2851)/inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted-diff.txt</a>): 

--- /Volumes/Data/worker/bigsur-debug-tests-wk2/build/layout-test-results/inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted-expected.txt
+++ /Volumes/Data/worker/bigsur-debug-tests-wk2/build/layout-test-results/inspector/canvas/setShaderProgramHighlighted-actual.txt
@@ -3,16 +3,24 @@

 == Running test suite: Canvas.setShaderProgramHighlighted
 -- Running test case: Canvas.setShaderProgramHighlighted.highlightedDrawArrays
-PASS: Highlighting a shader program should change the content.
+FAIL: Highlighting a shader program should change the content.
+    Expected: not data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAACWCAYAAABkW7XSAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAERlWElmTU0AKgAAAAgAAYdpAAQAAAABAAAAGgAAAAAAA6ABAAMAAAABAAEAAKACAAQAAAABAAABLKADAAQAAAABAAAAlgAAAABJS0H3AAADKUlEQVR4Ae3QMQEAAADCoPVPbQhfiEBhwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBg4B0Yv9QAAQ+mdHoAAAAASUVORK5CYII=
+    Actual: data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAACWCAYAAABkW7XSAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAERlWElmTU0AKgAAAAgAAYdpAAQAAAABAAAAGgAAAAAAA6ABAAMAAAABAAEAAKACAAQAAAABAAABLKADAAQAAAABAAAAlgAAAABJS0H3AAADKUlEQVR4Ae3QMQEAAADCoPVPbQhfiEBhwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBgwIABAwYMGDBg4B0Yv9QAAQ+mdHoAAAAASUVORK5CYII=</pre>
        </div>
      </p>


      <hr>
      <span>You are receiving this mail because:</span>

      <ul>
          <li>You are the assignee for the bug.</li>
      </ul>
    </body>
</html>