[Webkit-unassigned] [Bug 261508] Loading disallowed FontFace from ArrayBuffer in Lockdown Mode doesn't reject promise

bugzilla-daemon at webkit.org bugzilla-daemon at webkit.org
Wed Sep 13 06:30:35 PDT 2023


https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=261508

--- Comment #1 from pajowu at pajowu.de ---
Comment on attachment 467671
 --> https://bugs.webkit.org/attachment.cgi?id=467671
Minimal Reproducing Example

The mre should of course be the following (only change is the `font.load()` at the end of the file commented out)

><html>
> <body>
>  <div id="status">Page is loading...</div>
> </body>
> <script>
>  // Taken from https://github.com/mozilla/pdf.js/blob/920e51a1e6050ed9b8ddad51a3fb0a39dc4fa5ee/src/display/font_loader.js#L228
>  // This is a CFF font with 1 glyph for '.' that fills its entire width
>  // and height.
>  const testFont = atob(
>   "T1RUTwALAIAAAwAwQ0ZGIDHtZg4AAAOYAAAAgUZGVE1lkzZwAAAEHAAAABxHREVGABQA" +
>    "FQAABDgAAAAeT1MvMlYNYwkAAAEgAAAAYGNtYXABDQLUAAACNAAAAUJoZWFk/xVFDQAA" +
>    "ALwAAAA2aGhlYQdkA+oAAAD0AAAAJGhtdHgD6AAAAAAEWAAAAAZtYXhwAAJQAAAAARgA" +
>    "AAAGbmFtZVjmdH4AAAGAAAAAsXBvc3T/hgAzAAADeAAAACAAAQAAAAEAALZRFsRfDzz1" +
>    "AAsD6AAAAADOBOTLAAAAAM4KHDwAAAAAA+gDIQAAAAgAAgAAAAAAAAABAAADIQAAAFoD" +
>    "6AAAAAAD6AABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAUAAAAgAAAAQD6AH0AAUAAAKKArwAAACM" +
>    "AooCvAAAAeAAMQECAAACAAYJAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAFBmRWQAwAAuAC4D" +
>    "IP84AFoDIQAAAAAAAQAAAAAAAAAAACAAIAABAAAADgCuAAEAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAA" +
>    "AAEAAQAAAAEAAAAAAAIAAQAAAAEAAAAAAAMAAQAAAAEAAAAAAAQAAQAAAAEAAAAAAAUA" +
>    "AQAAAAEAAAAAAAYAAQAAAAMAAQQJAAAAAgABAAMAAQQJAAEAAgABAAMAAQQJAAIAAgAB" +
>    "AAMAAQQJAAMAAgABAAMAAQQJAAQAAgABAAMAAQQJAAUAAgABAAMAAQQJAAYAAgABWABY" +
>    "AAAAAAAAAwAAAAMAAAAcAAEAAAAAADwAAwABAAAAHAAEACAAAAAEAAQAAQAAAC7//wAA" +
>    "AC7////TAAEAAAAAAAABBgAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
>    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
>    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
>    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
>    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
>    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAD/gwAyAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA" +
>    "AAABAAQEAAEBAQJYAAEBASH4DwD4GwHEAvgcA/gXBIwMAYuL+nz5tQXkD5j3CBLnEQAC" +
>    "AQEBIVhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYAAABAQAADwACAQEEE/t3" +
>    "Dov6fAH6fAT+fPp8+nwHDosMCvm1Cvm1DAz6fBQAAAAAAAABAAAAAMmJbzEAAAAAzgTj" +
>    "FQAAAADOBOQpAAEAAAAAAAAADAAUAAQAAAABAAAAAgABAAAAAAAAAAAD6AAAAAAAAA=="
>  );
>  const fontBuffer = Uint8Array.from(testFont, (c) => c.charCodeAt(0));
>  const statusElem = document.getElementById("status");
>
>  const font = new FontFace("test", fontBuffer);
>  statusElem.innerText = "Loading font ...";
>
>  font.loaded.then(
>   () => (statusElem.innerText = "font.loaded fulfilled"),
>   () => (statusElem.innerText = "font.loaded rejected")
>  );
>  // font.load();
> </script>
></html>

-- 
You are receiving this mail because:
You are the assignee for the bug.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.webkit.org/pipermail/webkit-unassigned/attachments/20230913/37279b5f/attachment-0001.htm>


More information about the webkit-unassigned mailing list