<div dir="ltr"><div>Hi,</div><div>  I have one query. I am trying build webkit wiith debug symbols but I am getting one error. which says :-</div><div>Error :- </div><div>  Can&#39;t open &lt;PATH&gt;WebKitBuild/Debug/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDeprecated.h: No such file or directory at /&lt;PATH&gt;/WebKitBuild/Dependencies/Root/bin/gtkdoc-mkdb line 3889</div>
<div><br></div><div>Can you please help me in this case ?</div><div><br></div><div>Regards,</div><div>Manish R Gurnaney</div></div>