[webkit-efl] Radio buttons and checkboxes - surfaces do not render properly

Michal Ciepielski m.ciepielski at samsung.com
Thu Jan 26 07:38:41 PST 2012


Hi,

I've submitted a new bug to webkit bugzilla (https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=77101). Below is a description:

I have found a bug in the current EFL Webkit port. I am linking to EFL 1.2.0 (checkout from svn r67333 19.01.2012). Radio buttons and checkboxes do not render properly. For radio buttons a whole group is checked at the same time and they cannot be unchecked. Checkboxes cannot be unchecked. I've found that the reason of this strange behaviour is that the surface is not cleared. You can fix this by clearing a buffer in RenderThemeEfl::paintThemePart (RenderThemeEfl.cpp) but obviously something has changed inside EFL framework since version 1.1.0 (checkout from svn r63607 26.09.2011) does not have this bug. Should I prepare a patch that clears the buffer?

Best Regards,
Michal

The above message is intended solely for the named addressee and may contain trade secret, industrial technology or privileged and confidential information otherwise protected under applicable law. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify sender by email and delete this communication immediately.


Powyższa wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata niniejszej wiadomości i może zawierać informacje będące tajemnicą handlową, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz informacje o charakterze poufnym chronione obowiązującymi przepisami prawa. Jakiekolwiek nieuprawnione ich rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie lub użycie informacji zawartych w powyższej wiadomości jest zabronione. Jeśli otrzymałeś powyższą wiadomość omyłkowo, uprzejmie proszę poinformuj o tym fakcie drogą mailową nadawcę tej wiadomości oraz niezwłocznie usuń powyższą wiadomość ze swojego komputera.


More information about the webkit-efl mailing list