<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">Hi all,<br>I want to add gnash to webkit to run flash movies. How do I do?<br>Can someone help me?<br>Thank you in advance!<br>Hai<br></td></tr></table><br>
      <hr size=1> <a href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTFnYXY0dG83BHRtX2RtZWNoA1RleHQgTGluawR0bV9sbmsDVTExMDM0NjgEdG1fbmV0A1lhaG9vIQ--/SIG=11ka86nha/**http%3A//downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/"> Truy cập Mail nhanh hơn! </a><BR> Yahoo! khuyến khích bạn nâng cấp trình duyệt lên Internet Explorer 8 mới, tối ưu hóa cho Yahoo!. <a href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTFnYXY0dG83BHRtX2RtZWNoA1RleHQgTGluawR0bV9sbmsDVTExMDM0NjgEdG1fbmV0A1lhaG9vIQ--/SIG=11ka86nha/**http%3A//downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/">Tải tại đây! (Miễn phí)</a>