[webkit-changes] cvs commit: WebKit/WebKit.xcodeproj project.pbxproj

Adele adele at opensource.apple.com
Fri Aug 26 15:25:46 PDT 2005


adele    05/08/26 15:25:46

 Modified:  .    Tag: Safari-2-0-branch ChangeLog Info.plist
        WebKit.xcodeproj Tag: Safari-2-0-branch project.pbxproj
 Log:
 Versioning for Safari-2-0-branch - WebKit-416.3.3
 
  * WebKit.xcodeproj/project.pbxproj: removed creation of frameworks-symlink-stamp
 
 Revision Changes  Path
 No          revision
 
 
 No          revision
 
 
 1.3118.4.61 +6 -0   WebKit/ChangeLog
 
 Index: ChangeLog
 ===================================================================
 RCS file: /cvs/root/WebKit/ChangeLog,v
 retrieving revision 1.3118.4.60
 retrieving revision 1.3118.4.61
 diff -u -r1.3118.4.60 -r1.3118.4.61
 --- ChangeLog	26 Aug 2005 21:55:29 -0000	1.3118.4.60
 +++ ChangeLog	26 Aug 2005 22:25:41 -0000	1.3118.4.61
 @@ -1,3 +1,9 @@
 +=== WebKit-416.3.3 ===
 +
 +2005-08-26 Adele Peterson <adele at apple.com>
 +
 +    * WebKit.xcodeproj/project.pbxproj: removed creation of frameworks-symlink-stamp
 +
  === WebKit-416.3.2 ===
  
  2005-08-26 Adele Peterson <adele at apple.com>
 
 
 
 1.3.2.6  +3 -3   WebKit/Info.plist
 
 Index: Info.plist
 ===================================================================
 RCS file: /cvs/root/WebKit/Info.plist,v
 retrieving revision 1.3.2.5
 retrieving revision 1.3.2.6
 diff -u -r1.3.2.5 -r1.3.2.6
 --- Info.plist	26 Aug 2005 21:55:31 -0000	1.3.2.5
 +++ Info.plist	26 Aug 2005 22:25:43 -0000	1.3.2.6
 @@ -7,7 +7,7 @@
  	<key>CFBundleExecutable</key>
  	<string>WebKit</string>
  	<key>CFBundleGetInfoString</key>
 -	<string>416.3.2, Copyright 2005 Apple Computer, Inc.</string>
 +	<string>416.3.3, Copyright 2005 Apple Computer, Inc.</string>
  	<key>CFBundleIdentifier</key>
  	<string>com.apple.WebKit</string>
  	<key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
 @@ -17,8 +17,8 @@
  	<key>CFBundlePackageType</key>
  	<string>FMWK</string>
  	<key>CFBundleShortVersionString</key>
 -	<string>416.3.2</string>
 +	<string>416.3.3</string>
  	<key>CFBundleVersion</key>
 -	<string>416.3.2</string>
 +	<string>416.3.3</string>
  </dict>
  </plist>
 
 
 
 No          revision
 
 
 No          revision
 
 
 1.2.2.12 +2 -3   WebKit/WebKit.xcodeproj/project.pbxproj
 
 Index: project.pbxproj
 ===================================================================
 RCS file: /cvs/root/WebKit/WebKit.xcodeproj/project.pbxproj,v
 retrieving revision 1.2.2.11
 retrieving revision 1.2.2.12
 diff -u -r1.2.2.11 -r1.2.2.12
 --- project.pbxproj	26 Aug 2005 21:54:36 -0000	1.2.2.11
 +++ project.pbxproj	26 Aug 2005 22:25:45 -0000	1.2.2.12
 @@ -1348,6 +1348,7 @@
  			isa = PBXNativeTarget;
  			buildConfigurationList = 149C282D08902B0F008A9EFC /* Build configuration list for PBXNativeTarget "WebKit" */;
  			buildPhases = (
 +				939811300824BF01008DF038 /* Frameworks (symlink) */,
  				B5E928B208B6ADDB00B9F2B3 /* security_cdsa_utils */,
  				B5E928BC08B6AE4D00B9F2B3 /* WebKitSecurity */,
  				93AF528708254B33005D0156 /* DOM.h */,
 @@ -1362,7 +1363,6 @@
  				93AF529B08254D62005D0156 /* DOMStylesheets.h */,
  				93AF52CE08254E18005D0156 /* DOMTraversal.h */,
  				93AF52D808254E31005D0156 /* DOMViews.h */,
 -				939811300824BF01008DF038 /* Frameworks (symlink) */,
  				933932420825A64800AADA6B /* npapi.h */,
  				9339323E0825A64200AADA6B /* npruntime.h */,
  				93AF52D608254E2D005D0156 /* WebDashboardRegion.h */,
 @@ -1551,11 +1551,10 @@
  			);
  			name = "Frameworks (symlink)";
  			outputPaths = (
 -				"$(TARGET_BUILD_DIR)/$(PRIVATE_HEADERS_FOLDER_PATH)/frameworks-symlink-stamp",
  			);
  			runOnlyForDeploymentPostprocessing = 1;
  			shellPath = /bin/sh;
 -			shellScript = "mkdir -p \"$TARGET_BUILD_DIR/$PRIVATE_HEADERS_FOLDER_PATH\"\nrm -f \"$TARGET_BUILD_DIR/WebKit.framework/Frameworks\"\nln -s Versions/Current/Frameworks \"$TARGET_BUILD_DIR/WebKit.framework/Frameworks\"\ntouch \"$TARGET_BUILD_DIR/$PRIVATE_HEADERS_FOLDER_PATH/frameworks-symlink-stamp\"";
 +			shellScript = "mkdir -p \"$TARGET_BUILD_DIR/$PRIVATE_HEADERS_FOLDER_PATH\"\nrm -f \"$TARGET_BUILD_DIR/WebKit.framework/Frameworks\"\nln -s Versions/Current/Frameworks \"$TARGET_BUILD_DIR/WebKit.framework/Frameworks\"";
  		};
  		93AF528708254B33005D0156 /* DOM.h */ = {
  			isa = PBXShellScriptBuildPhase;
 
 
 More information about the webkit-changes mailing list